Na predaj orná pôda, lesný pozemok a TTP

Ponúkame na predaj pozemky, ktoré sú vedené ako orná pôda, lesný pozemok a trvalý trávny porast v katastri Blhovce, okres Rimavská Sobota.

Pozemky sú v bezpodielovom spoluvlastníctve.

Časť pozemkov je vhodná na poľnohospodárske účely.

V prípade záujmu poskytnem parcelné čísla na vyžiadanie.
Celková výmera: 77340,60 m2

Cena: 54.810 EUR

V prípade záujmu kontaktujte JUDr. Eva Tóth-Czirfusz na czirfusz@gmail.com
Cena: 54 810 EUR
Číslo inzerátu 140205

 

4.12.2023 | 9:51 | prehliadnuté 126 ×

Poslať odpoveď na tento inzerát

Z dôvodu ochrany proti zneužitiu e-mailu inzerenta spammermi, nezverejňujeme automaticky e-mail.
Pre kontakt prosím využite tento formulár, ktorý pošle Vašu odpoveď na adresu inzerenta.

Opíšte kód

Máte problém s čitateľnosťou textu? Kliknite na tlačítko "Nový kód"
a systém vygeneruje nový kód

Vyplnením a odoslaním formulára bude vlastníkovi inzerátu odoslaná táto správa na jeho e-mail. Vlastník inzerátu môže a nemusí na túto správu odpovedať. Formulár slúži len pre kontakt s inzerentom v kontexte s obsahom jeho inzerátu. Je zakázané posielať správy, ktoré nesúvisia s obsahom inzerátu a ktoré môže užívateľ považovať za nevyžiadané.